Vyberte stranu

Chcete si urobiť radosť?

A nemáte peniaze? Nevadí! Požičiame Vám do až do 10000€.

Výhodne pôžičky od 1000€ do 10000€

N

Požičajte si výhodnejšie ako v banke

Všetko je omnoho rýchlejšie a pohodlnejšie ako v banke.

Nižšie úroky ako v banke

Taký nízky úrok ako Vám ponúknete my už nikde nenájdete

Žiadne vybavovačky na pobočkách

Nikam nemusíte chodiť pôžičku môžete získať aj teraz.

Všetko prebieha online

Stačí vyplniť formulár a ostatne vybavíme za Vás, všetko sa rieši cez internet.


Vyplňte jednoduchý formulár

a náš obchodný zástupca Vás bude kontaktovať

Údaje vyplňujte presne v podľa občianskeho preukazu a s diakritikou.

Osobné údaje

Trvalé bydlisko

Korešpondenčná adresa

Kontaktné údaje

Zamestnanie

Zamestnávateľ

Finančná situácia

Doplňujúce informácie

Číslo účtu

Spôsob splácania

Súhlasím s nižšie uvedením prehlásením

Potvrdzujem správnosť vyplnených údajov a súhlasím s poskytnutím služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie. Súhlas s poskytnutím osobných údajov: „Dlžník súhlasí s tým, že Spoločnosť mu bude zasielať SMS správy, ak Dlžník poskytol číslo svojho mobilného telefónu, pričom obsahom zaslanej SMS správy môžu byť informácie, ktorých obsahom je bankové tajomstvo a/alebo osobné údaje Dlžníka. Dlžník týmto udeľuje súhlas s poskytnutím osobných údajov v rozsahu uvedenom v návrhu Zmluvy za účelom vypracovania ponuky vhodnej služby a s následným marketingovým oslovovaním zo strany Spoločnosti (ako aj s marketingovou ponukou tovarov a služieb tretích strán). Súhlas je udelený na dobu 5 rokov od podpisu návrhu Zmluvy, v prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvného vzťahu so Spoločnosťou a na následné obdobie 5 rokov po jeho ukončení. Súhlas so spracovaním osobných údajov Spoločnosťou možno pred uplynutím tejto doby odvolať doručením písomného oznámenia adresovaného Spoločnosti alebo emailom na adresu zverejnenú na webovej stránke Spoločnosti.“

Portál Mini pôžička prevádzkuje
Tomafin

TOMAFIN, s.r.o., Sládkovičova 175/8, 01001 Žilina

IČO: 47 486 694 DIČ: 2023903343
Spoločnosť TOMAFIN, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo 60544/L.